23/02/2014

bán nước


Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn Văn Linh,
Ðỗ Mười, Phạm Văn Ðồng.

hy sinh trong cuộc chiến Trung-Việt
một liệt sĩ than thở dưới mồ
đám lãnh đạo cộng sản Hà Nội
bán nước từ hội nghị Thành Đô

21/02/2014

lão huynh họ nguyễnbia mua một két hăm bốn chai
thứ bẩy đêm khuya uống cuồng quay
lão huynh bảo lắm người yếm thế
nước biến ngồi chờ cuộc đổi thay

19/02/2014

vui theo gióanh bạn nghe gió trong rừng nói
trời có bao giờ im gió đâu
thôi thì hãy sống vui theo gió
như lá cây cất tiếng rì rào

16/02/2014

nỗi buồn Chu Văn Anlũ tham quan hại nước hại dân
Chu công dâng sớ trảm nịnh thần
trước mong giết được loài sâu bọ
sau cũng là báo đáp hồng ân
lòng thành tín của người trung trực
vẫn không sao cảm hóa vua Trần
đành từ quan lui về ở ấn
buồn thay cho thời đại tôn quân

12/02/2014

vật vờ


The poet - Marc Chagall

nghe kẻ nọ khen thơ được lắm
chợt sáng lên nét mặt bơ phờ
nói mình thực chẳng làm thơ
chỉ là con chữ vật vờ cuốn nhau

09/02/2014

người bệnhnàng nghĩ mình là tiên nga
bị trời đày đọa mới sa xuống trần
thực nàng tuyệt thế giai nhân
nằm trong bệnh viện tâm thần thế thôi

06/02/2014

chén sành

Nhân kỷ niệm 84 năm thành lập đảng CSVNcó hơn
tám chục năm lịch sử
chén sành
cũng trở thành chén cổ

04/02/2014

thơ hoangthầy nói thơ hay nếu cấu tứ
như căn nhà trống cửa mở toang
cái sướng người viết là khi gió
tha hồ lùa những ý tưởng hoang

02/02/2014

thư pháp thời cskhách đặt nhiều mấy chữ phúc đức
chữ dũng hầu như chẳng có ai
hỏi sao ông đồ vuốt râu cười
nói họ sợ công an cùm lắm

01/02/2014

dân còn chạy gạotrong lúc khai thác lòng yêu nước
đảng Cộng Sản đụng mỏ vàng ròng*
bây giờ họ ăn trên ngồi trốc
dân vẫn còn chạy gạo long đong

[*] ý nhà văn Dương Thu Hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP