22/02/2017

đi biệtxưa hắn nói triết học là cứt
khác nhau chỗ cứt ướt cứt khô
nói xong đội mũ đi một mạch
bặt vô âm tín đến bây giờ

19/02/2017

tâm tìnhnghèo quá hắn đành đi bán máu
mừng thọc tay tiền nhét túi quần
con bạn nói bán máu ốm chết
nhưng còn hơn em phải bán thân

16/02/2017

bao giờxóm làng nhìn đâu cũng thấy nước
thương quê mình lũ lụt hàng năm
bao giờ trời mới hết hành
dân tôi khổ mấy cũng đành chịu thôi

08/02/2017

chứng gianhắn thề thốt yêu em trọn kiếp
có trăng sao làm chứng cho anh
em cười bảo vợ cũ hắn gọi
nói đừng tin một lũ chứng gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP