26/09/2015

sa disư đi cầu siêu về
cười nghĩ nghiệp thân chưa đủ nặng
còn khoác mảng sương khuya

22/09/2015

nhỏ nhoitrong bao la đất trời
bờ hồ hắn thản nhiên như ngỗng
với thân phận nhỏ nhoi

19/09/2015

hương thiềnnở thản nhiên một cách lạ thường
trước lòng thành hoa bố thí hương
đạo hữu ngồi chắp tay tĩnh lặng
nguyện hương thiền tỏa khắp mười phương

12/09/2015

bé thơ ngủ giấc nghìn thulật thuyền tị nạn bé thơ
xác trôi theo sóng dạt bờ biển oan
bãi cát em bất động nằm
cũng chính là bãi lương tâm con người

09/09/2015

Lời nguyền"không ai chọn được láng giềng" [*]
nhưng phải chọn được lời nguyền núi sông
quyết chống giặc Hán xâm lăng
chiếm lại các đảo biển Đông của mình

[*] Lời Nguyễn Phú Trọng

01/09/2015

trí trásử sách vẫn ghi
tội rành rành
nghịch thần phản quốc
cha và con [1]

đã soán ngôi vua
gây nội loạn
còn cắt đất quỳ
dâng ngoại bang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP