22/08/2020

lương thiệnquanh gánh đi bán mía rong
cô địu trước ngực đứa con của mình
nhọc nhằn lương thiện mưu sinh
không như quan sống bám tiền thuế dân

18/08/2020

bạn đạotụng kinh chuông mõ công phu
cư xử bạn đạo khiêm nhu biết điều
Phật pháp nói không hiểu nhiều
rửa nhanh nhưng sạch nồi niêu bếp chùa

13/08/2020

cúng dườngđi chùa lễ Phật Thích Ca
thành tâm nhiều cách để ta cúng dường
bỏ tiền vào thùng phước sương
hay hái hoa dại dọc đường kính dâng

08/08/2020

Vẹo cổcó người nọ hỏi ông từ
chữa bệnh vẹo cổ chỉ cho cách nào
ông cười chẳng nhận ra sao
tại nhiều thành kiến nên đầu phải nghiêng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP