27/07/2016

phiền nhiễutâm không yên chén trà cũng bão
lúc tâm yên biển động cũng yên
sư ông bảo lúc tâm phiền nhiễu
tập trung vào hơi thở nhẹ êm

15/07/2016

hoàng hônlàm sao bảo nắng chiều đừng tắt
để em còn ở lại bên anh
em ơi gần nhau chưa được mấy
đã phải chia tay lúc chiều tàn

06/07/2016

con còchị tôi buôn thúng bán bưng
quằn vai nặng gánh còng lưng nuôi chồng
chồng chị thi sĩ lông bông
để chị vất vả chợ đông chợ đoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP