28/07/2015

nếu tôiôi nếu tôi thấu hiểu Phật pháp
ý thức thân tứ đại giả hợp
tội lỗi do ngã mạn vô minh
tôi đã thứ tha tôi từ trước

22/07/2015

lấy chồng Hàn


(hình: Đ. Quang)

cởi quần cởi áo người xem
người xem vừa ý người đem em về
mẹ cha gả/bán gái quê
vừa ô-sin lại vừa thê thiếp người

20/07/2015

nhân ảnhlúc nhỏ rủ nhau tắm sông
hay chia hai đội ngoài đồng đá banh
bạn tôi thuở tóc còn xanh
có người đi lính người thành nhà sư

17/07/2015

níu chânchàng (luyến lưu):

khoan về cô áo tứ thân
chỉ cho anh cách níu chân cô nào


nàng (dịu dàng):

anh mà níu nón quai thao
đề thơ lên ấy làm sao em về

09/07/2015

sư khuyênsống làm người tử tế
vì ngay cả những con rối nước
cũng có bóng múa theo

05/07/2015

ái dụccó phải ả lẳng lơ
hay chính cái tâm còn ái dục
đã đánh gục nhà sư

01/07/2015

tăng thânxếp bằng tập trung thở
bông sen trong bình hoa bằng sứ
nở tự tại an nhiên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP