26/02/2016

nghe nóihôm qua có nhà văn
muốn viết một tác phẩm vĩ đại
leo cây ngã xuống sông

18/02/2016

thái thú trọnggiữ được ngôi
thái thú an nam
nhờ dốc lòng
thần phục bắc kinh

đưa dân tộc
vào vòng nô lệ
để giặc Tàu
xâm lấn biển đông

01/02/2016

thơ tiễn mẹ hiền


Bà Phan Thị Tâm, Pháp danh Tịnh Quang (1917-2016)

di cư từ bắc vào nam
thầy mẹ dắt díu một đàn con thơ
tưởng bên nhau sống tự do
nhưng thầy mẹ lại đôi bờ cách chia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP