25/09/2018

cầu siêutrước di ảnh Trần Đại Quang
mấy trăm sư mặc y vàng cầu siêu
hồn người tội lỗi quá nhiều
đố sư nào biết phiêu diêu cõi nào

21/09/2018

ai về Thủ Thiêmcó ai về qua Thủ Thiêm
lắng nghe chua xót nỗi niềm dân oan
nhà nát ở trên đất vàng
cho cán bộ Đảng nghênh ngang làm giàu

13/09/2018

Trần Huỳnh Duy Thứctuyệt thực đã ba mươi ngày
tấm gương bất khuất mấy ai sánh bằng
từ chối sống kiếp lưu vong
quyết sống chết với quê hương của mình

06/09/2018

ngày 2 tháng 9Hà Nội có bốn người dân
xuống đường biểu lộ tinh thần đấu tranh
một dân tộc vốn hùng anh
không lẽ mất nước chịu đành hay sao?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP