15/01/2016

thuở đôi mươigửi chục lá thư không hồi đáp
chàng than đối tượng coi rẻ mình
sư bảo chuyện đó sư không biết
nhưng khuyên chàng chớ có tự khinh

10/01/2016

hành trình mới


Người đi trong tuyết
dinhcuong

chết đi là
dứt kiếp phù sinh
hay thực anh
chỉ đổi hành trình

bút và cọ
mang trong túi xách
vẫn làm thơ
và vẫn tạo hình

05/01/2016

công trườngnắng công trường nóng như đổ lửa
ngồi nghỉ trưa đám thợ trộn hồ
anh cai dí mắt vào cô
kéo rộng cổ áo quạt vô ngực mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP