25/05/2017

mị dânai đó nói là đảng Cộng Sản
đã mị dân không chút sượng sần
khi mọi cấp lãnh đạo nhà nước
đều phải mang nhãn hiệu nhân dân

22/05/2017

mắt huệhôm nay ngày giỗ anh
em vẽ anh nằm vắt con mương
mắt là hai đóa huệ

08/05/2017

vết thương anh k.vết thương tù cải tạo trên người
chữa trị với thời gian bình phục
nhục mất nước thú thực em ơi
chắc đến chết vẫn còn tấy nhức

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP