28/11/2015

nan đề mớixưa muốn hủy tác phẩm văn học
bạo chính châm ngọn lửa phần thư
nay muốn diệt tư tưởng bloggers
chúng làm sao đốt Internet?

23/11/2015

tiễn Phùng


Nhà văn Phùng Nguyễn
(1950-2015)
dinhcuong

tin Phùng
bỗng
ra người thiên cổ
bàng hoàng cả
những ai
sơ ngộ

10/11/2015

phố dân oanhà nội có phố dân oan
không một hàng quán chỉ toàn bích chương
đòi nhà đòi đất của dân
bị cướp trắng trợn bởi phường tham quan

05/11/2015

bên aobị Tây lùng bắt không hàng
anh khóa bỏ trốn khỏi làng biệt tăm
hôm qua anh lén về thăm
không dám đánh thức vợ nằm ngủ trưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP