31/03/2008

love

was it by pure chance
that red rose fell at your feet
or by destiny

little girl

that girl on the hill
blowing dandelion seeds
what's her secret wish

30/03/2008

chùa

phật biểu tượng toàn giác
hoa thoát hương vô thường
nến thắp sáng trí tuệ
nhang tỏa pháp mười phương

mõ kêu chuyên tu tập
chuông đánh thức mê lầm
sư gieo hạnh bồ tát
kinh khai mở phật tâm

tulip

no purpose of life
like a tulip blossoming
she is becoming

labels

he lives with labels
he paints himself with old brush
he’s just not himself

hồng nhan

bay ra từ cửa sổ tim
tiếng hát như một cánh chim bạt ngàn
nốt tình đọng phím thời gian
thơ cong giòng chữ vì nhan sắc người

giòng nhạc

cuốn giòng nhạc làm khăn quàng cổ
túi áo manteau cất nụ cười
mốt mai rách mộng về ngang phố
biết ai còn tiếng hát tinh khôi

29/03/2008

tăng thân

một bọn ngồi xếp bằng
tập trung từng hơi thở
mục đích để tĩnh tâm
trong hiện tại an trú

trầm vang một tiếng chuông
ngân vào tâm tỉnh thức
nghe chuông thành kính lòng
chắp tay sen trước ngực

nghe pháp bụm miệng cười
thiếu nữ hồn nhiên thật
không ai nói một lời
chàng bỗng vui rào rạt

hỏi ai không khổ đau
trong tăng thân thiền tập
nhớ nàng nhớ xôn xao
vì nợ tình còn mắc

bridge

just cross the river
why bother about the bridge
was made of bamboo

chim việt

túa ra từ bụng trống đồng
trăm con chim lạc chim hồng vút bay
bay cao bay lướt dặm dài
bay chưa mỏi cánh đã hoài cố hương

lời chứng

thưa nghìn xưa với nghìn sau
trăng kia vô ý ngã vào mắt em
xin đừng vì tội cho đêm
bắt em móc mắt mà tìm lấy trăng

28/03/2008

am I dead?

I wake up and see
orchids with dew drops like tears
has death come for me

solitude

cloud over the lake
thoughts like waves in solitude
mindful the bell sound

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP