21/09/2017

giả cầylâu mới nhậu và bàn chuyện Đảng
các bác muốn em đãi gì đây
thế này nhé cho hợp khẩu vị
uống bia hơi ăn món giả cầy

11/09/2017

bên dòngbàng bạc mây trời như muốn nhắn
tình hợp rồi tan cũng thế thôi
con sông nhỏ êm đềm nước chảy
như khuyên người hãy để buồn trôi

01/09/2017

sĩ khí


Từ trái: Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển (RFA)

bắt thêm bốn Anh em Dân Chủ
đảng Cộng Sản rõ ràng đang sợ

sợ lòng dân căm phẫn bạo quyền
đấu tranh nổ bùng lên biến cố

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP