16/05/2016

quyền sốngcá chết
dọc bờ biển miền Trung
cả nước lo
nhiễm độc môi sinh

15/05/2016

vắt buồnmẹ thương chị mắt rưng rưng
nói nó đi mất còn mừng con ơi
mẹ giặt áo vắt đem phơi
chị vắt buồn mãi nên người héo hon

03/05/2016

tác phẩm

tặng ngụy khắc quáitượng ông hồ
oai nghi hết mực
trừ phần dưới
nghệ nhân nào khoét

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP