23/09/2020

chữ nhẫnthầy dạy nhẫn là bi trí dũng
của những bậc đã tự thắng mình
sống vị tha trí thức hành xử
đem tâm hòa cảm hóa chúng sinh

17/09/2020

chuyện chim sâu chữa cháyxưa trong khu rừng nọ
muôn loài thú bình yên
kiếm mồi và chung sống
hòa hợp với thiên nhiên

15/09/2020

thời ácgiết cha xong tử hình con
bản án tàn nhẫn của phường ác gian
đúng loài Cộng Sản bất nhân
chúng đã mất hết lương tâm con người

14/09/2020

phi lýgiết người cướp đất Đồng Tâm
bắt hai mươi chín nông dân ra tòa
luật rừng đem xử không tha
tội không cam phận sống là dân oan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP