25/10/2008

thư ai

nàng nhìn nửa hoang mang nửa sợ
đầu giường ai để lá thư tình
nét chữ quen của chồng đã mất
không lẽ còn vương vấn vong linh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP