05/06/2013

chuyện ở quán cơm bụibuổi trưa Sài Gòn nóng hầm hập
quán cơm bụi có ba khách ngồi chung bàn

một người đang ăn buông đũa nói
sinh viên lấy máu viết biểu ngữ
"Tầu khựa cút khỏi biển Đông!"
ai nghe không cảm kích
tuổi trẻ quyết liệt chống xâm lăng


giọng ông ta trở nên phẫn uất
nhưng có lòng yêu nước mà tự phát
là mang tội phản động
phải bị công an ruồng bắt,
bị tòa đem ra xử và kết án nặng nề


rồi ông ta chua chát hỏi
do đâu mà nhà nước vừa nghịch lý
vừa đàn áp dân một cách hung bạo dã man?


người ngồi đối diện nhấp ngụm trà xong
giọng điềm tĩnh đáp
do thần phục thiên triều Bắc Kinh
nên Đảng và nhà nước CSVN lo sợ
dân không nâng mà muốn lật thuyền
từ cái sợ mất ngôi đó sinh ra chứng tật
hèn với giặc ác với dân


người thứ ba định nói gì lại ngưng
mắt nhìn quanh dáo dác

chắc thế!
bà hàng cơm lắc đầu chép miệng
chuyện gì mà chẳng có nguyên nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP