25/06/2013

sống an"cõi đời bát nháo nhân sinh
người khôn thì hãy sống bình dị thôi.
"
thầy mất mấy chục năm rồi
chị em tôi vẫn nhớ lời thầy khuyên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP