23/06/2013

công dụng của keo Con Voi
- chú mày biết tính năng của keo Con Voi chứ?

- dán vào đâu thì dính chắc đó với lại khô nhanh

- thế chú mày dùng nó để làm gì?

- thì để dán da, dán gỗ, dán kim loại...
  trẻ con cũng biết!

- ngoài để dán, nó còn có công dụng nào khác nữa?

- ???

- này nhé, muốn ngăn chặn ai tiếp khách
  lấy nó bơm chết ổ khóa cửa là xong


- ai mà chơi đểu thế!!!

- đểu thế, vậy mà cánh công an chơi đấy!
  và nạn nhân mới nhất
  là nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn


- @%$#%@!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP