23/03/2014

nan giảicô nương sợ đêm đòi luyện võ
bắt mỗ ngủ phải chịu trói tay
mỗ uống rượu thấy mình nan giải
mắc tiểu thì mỗ biết nhờ ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP