17/06/2014

vương trên tócxưa ai áo trắng tinh khôi
hồn nhiên đâu biết có người thầm thương
mơ là phượng đỏ sân trường
chờ ai tan học rớt vương tóc thề

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP