07/08/2014

ông hủông nói hà nội mình cổ kính
có nhiều di tích đến độ thừa
bà nói đầu óc ông cũng thế
đầy giáo điều chủ nghĩa mác xưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP