26/02/2016

nghe nóihôm qua có nhà văn
muốn viết một tác phẩm vĩ đại
leo cây ngã xuống sông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP