16/05/2016

quyền sống



cá chết
dọc bờ biển miền Trung
cả nước lo
nhiễm độc môi sinh

15/05/2016

vắt buồn



mẹ thương chị mắt rưng rưng
nói nó đi mất còn mừng con ơi
mẹ giặt áo vắt đem phơi
chị vắt buồn mãi nên người héo hon

03/05/2016

tác phẩm

tặng ngụy khắc quái



tượng ông hồ
oai nghi hết mực
trừ phần dưới
nghệ nhân nào khoét

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP