14/01/2019

bạo quyền



cướp đất đập đổ bàn thờ
trong ngày giỗ Tết chẳng chờ sang Giêng
thất nhân ác đức bạo quyền
cả lò Cộng Sản đáng nguyền rủa không?

13/01/2019

cướp ngày



ai về vườn rau Lộc Hưng
coi quân cướp đất không ngừng thi công
phá sập nhà cửa nhân dân
theo lệnh đầu đảng ngông nghênh cướp ngày

04/01/2019

tri ngộ



gặp sư ở giữa đường đi
người quỳ bò cũng chân quỳ bái sư
sư vỗ đầu bò nhân từ
dạy khuyên tôi nghĩ bò như hiểu lời

31/12/2018

cô bé bán diêm



đêm cuối năm lạnh lẽo
tuyết rơi phủ mặt đường
bé bán diêm run rẩy
đầu trần bước chân không

thật ra khi xuống phố
bé có mang đôi giầy
đôi giầy cũ của mẹ
rộng nên cứ tuột hoài

13/12/2018

cái ác



sưng bầm mặt bởi tát tai
chứng cớ dạy dỗ của loài bất nhân
thương cháu ai chẳng thấy căm
giận muốn thấy kẻ ác giam vào tù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP