21/09/2018

ai về Thủ Thiêmcó ai về qua Thủ Thiêm
lắng nghe chua xót nỗi niềm dân oan
nhà nát ở trên đất vàng
cho cán bộ Đảng nghênh ngang làm giàu

13/09/2018

Trần Huỳnh Duy Thứctuyệt thực đã ba mươi ngày
tấm gương bất khuất mấy ai sánh bằng
từ chối sống kiếp lưu vong
quyết sống chết với quê hương của mình

06/09/2018

ngày 2 tháng 9Hà Nội có bốn người dân
xuống đường biểu lộ tinh thần đấu tranh
một dân tộc vốn hùng anh
không lẽ mất nước chịu đành hay sao?

27/08/2018

bông hồng Vu Lannhận bông trắng mắt lệ tràn
bông đỏ còn mẹ ai mang tôi mừng
nhìn quanh tôi thấy nhói lòng
bé chừng sáu tuổi cài bông trắng rồi

25/08/2018

người tù hỏa lò John McCain (1936-2018)xin tưởng niệm người phi công
rớt máy bay bị cùm gông hỏa lò
năm năm sau được tự do
lòng vẫn nhân đạo thương cho cựu thù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP