15/02/2019

trương hòa bìnhphó thủ tướng mặc áo nâu
mang giầy xuống ruộng dắt trâu đi cày
bần nông hỏi giọng mỉa mai
ông trình diễn thế mỗi ngày được không?

10/02/2019

tượng aicác sư ngồi dưới chắp tay
ngước lên kính vái tượng ai vậy nè
làm tượng thì phải nín khe
không quyền phép vẫn ráng nghe nguyện cầu

06/02/2019

dưới đócúng nhà phải cúng xe hơi
để cụ dưới đó sống đời phong lưu
cúng tiền để cụ dễ tiêu
lúc gặp cảnh sát muốn khều túi dân

02/02/2019

văn nôvẫn nuôi anh em chúng ta
bổng lộc nhà nước đúng là đại ân
vậy thì trọng trách nhà văn
phải viết xứng đáng mình thân tôi đòi

31/01/2019

sợ gì chúnggiữa đường cậu bé cởi trần
gồng tay ưỡn ngực thách quân độc tài
ai nhìn cậu thấy khôi hài
tôi thấy thế hệ tương lai can trường
chạnh buồn tôi nghĩ quê hương
có bao người trẻ xuống đường đấu tranh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP