17/06/2019

tiểu amcon cá ẩn náu sông ngòi
người tu cần phải có nơi tu hành
rần rần phật tử phát tâm
cúng dường tài lộc cất am cho thầy

15/06/2019

chế độ bất lươngbác đơn cháu bệnh ung thư
xin cho cha mãn hạn tù gặp con
chỉ vài tháng trước cũng không
thực đúng chế độ bất lương côn đồ

14/06/2019

lý luận XHCNvài đô la “phí chia tay”
bằng bữa ăn sáng mấy ai than nhiều
quan chưa nói hết một điều
ăn xong rồi cũng đi tiêu ra ngoài

13/06/2019

Hồng Kôngxem tin đàn áp Hồng Kông
tương lai đất nước ai còn ngủ mơ
Hồng Kông là một “đặc khu”
“đặc khu” ta sẽ giống như thế này!

10/06/2019

ở hangcởi trần mặc mỗi quần đùi
bên sông hút thuốc nhìn trời mây bay
ở hang đâu nghĩ có ngày
chết đi an nghỉ thân này trong lăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP