14/01/2013

hỏi các lãnh đạo CSVNcó ai trong đám các đồng chí
trước nhân dân can đảm minh thị
làm di hại tổ quốc tương lai
nặng nhất tội làm tiêu dân khí

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP