10/08/2013

thật giảtrại giam thật bọn cai ngục thật
đem tù thật tra vấn mỗi ngày
không có tội thật để khai
bắt nhận tội giả bảo mai thả về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP