17/08/2013

tình yêu chàng


Slow Dance by Kim Roberti

chàng thủ thỉ lúc ôm em nhảy
tình yêu em như mạch nước ngầm
em cười nói câu này hơi ác
nước ngầm gì anh chỉ tính dâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP