04/08/2013

đùa thậtthơ anh lời rậm như tóc rậm
vừa cười vừa nâng ly nàng phán
cả đêm hắn ôm nàng ngủ say
hôm sau hắn cạo đầu nhẵn thín

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP