23/01/2014

bông giấythế giới sẽ thiếu nước trầm trọng
chị khuyên mua bông giấy về trồng
vì bông giấy chẳng cần tưới nước
cằn cỗi mà nó vẫn ra bông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP