27/01/2014

câu hỏihàng tỷ dollars mua vũ khí
hiện đại hóa quân đội nhân dân
sao không dân chủ hóa chế độ
để nước mình thực sự canh tân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP