03/01/2014

thân áo


Dân oan Trần Ngọc Anh

người ta thêu hoa trên áo dài
thân áo chị đầy chữ viết tay
tố cáo bọn quan quyền cộng sản
đè cổ nhân dân cướp giữa ngày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP