07/01/2015

đêm bãođến thăm nàng trời đầy giông bão
tưởng có lúc sóng đánh chìm thuyền
hắn gõ cửa tràn trề hy vọng
ai ngờ nàng vẫn đóng cửa tim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP