20/01/2015

thân phận bloggertranh đấu cho tự do dân chủ
tranh đấu cho xã hội công bằng
càng nổi tiếng càng dễ bị bắt
vì là gai trước mắt công an

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP