10/01/2015

trạm nghỉ


Nhà văn Phạm Thị Hoài

làm nghề báo vì chọn nghề báo
đã quyết tâm thì giữ quyết tâm
đâu chỉ bước là mê mải bước
cần nghỉ chân hãy cứ nghỉ chân

(*) Sau khi đọc lời tạm biệt của Phạm Thị Hoài trên pro&contra.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP