20/10/2018

chúc mừng Mẹ Nấmmừng chị đến đất tự do
thoát xiềng cộng sản hết lo tù đày
đi tiếp khó khăn đường dài
đấu tranh dân chủ đến ngày vinh quang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP