27/10/2018

lập viện đạo đứcđạo đức là sống thanh bần
dạy làm sao lũ tham quan mà đòi
đứa nào chịu học hẳn hoi
tự chặt tay để khỏi moi túi người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP