22/02/2020

cô giáo đọc thơđể cô đọc thơ bò nghe
thơ nặn óc chẳng phải vè đâu nha
cánh đồng cỏ úa làng ta
có bò gặm cỏ biến ra xanh rì!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP