03/02/2020

90 năm CSVNĐảng dối trá 90 năm
dùng bạo lực giết hại dân chống mình
sẵn sàng bán nước cầu vinh
dân tôi chịu án khổ hình mãi sao?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP