05/02/2020

nét đẹpkhuôn mặt đeo dính khẩu trang
cả ngày thành những vết hằn trên da
nét đẹp của chị chính là
tấm lòng bác ái vị tha cứu người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP