17/07/2017

khóc Lưu Hiểu Ba (1955-2017)nghe tin ông trở về với đất
biết bao người buồn rơi nước mắt

thương tiếc một tù nhân lương tâm
cảm kích đời đấu tranh sự thật

soạn hiến chương khẳng định quyền dân (*)
bị chuyên chính căm thù bỏ ngục

chết đi là thoát kiếp lao lung
ngời sáng mãi tinh thần bất khuất

(*) Linh Bát Hiến Chương (China’s Charter 08)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP