04/08/2017

truyện quan sám hốitằng tịu làm con hầu có chửa
sợ phu nhân rối loạn tinh thần
quan buổi tối tìm sư tham vấn
sư cho kinh bảo sám hối tâm

về tư phủ quan ngồi trầm mặc
ả hầu non khép nép sau rèm
quan gọi ra ném mười lượng bạc
bảo trốn đi vào lúc nửa đêm

ả khóc lóc nhưng quan nghiêm lệnh
bước lui ra tủi phận nô tỳ
quan vuốt râu bụng mừng ém chuyện
dù trong lòng tội nghiệp thai nhi

nhưng ngờ đâu ả hầu uất ức
lấy giải khăn thắt cổ quyên sinh
quan nghe báo điếng hồn sợ hãi
gặp phu nhân tỏ thật sự tình

phu nhân giận mắng như tát nước
bảo từ rầy khéo chọn đường tu
quan cảm tạ về phòng hối hận
lại vội vàng áo mão tìm sư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP