24/10/2017

buồn như đávới trí tuệ gần như hóa thạch
lão hủ bi quan sống phập phều
đôi khi làm thơ thấy bất cập
đời lưu vong định mệnh trớ trêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP