11/11/2017

tòa nào xử?sau bão lụt đến núi sạt lở
nhìn mà xót dân đen chết khổ

quan phải đốn bao nhiêu cây rừng
mới đủ gỗ dựng ngôi biệt phủ

bão lớn thì đành chịu thiên tai
nhưng nhân hại phải đem ra xử

phiền nỗi tòa nào xử chúng đây
khi tham nhũng tột cùng chế độ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP