21/02/2012

chòi ông Vươnhọ không phá hủy nhà ông Vươn
"đấy chỉ là cái chòi trông cá"*
bảo sao nhà đảng viên cán bộ
tất cả đều phải gọi là dinh

* lời đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố Hải Phòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP