27/02/2012

gú gờ chấm tiên lãng


Nguyễn Văn Thành, Bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng

leo tới chức vụ cao như thế
là biết nói cho cấp trên ừ
nên trí tuệ bí thư thành ủy
phải dầy như mấy cái bì thư

* Sau khi đọc bài Dốt nát khoe ra, xấu xa đậy lại trên blog của nhà văn Phạm Thị Hoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP