22/02/2012

lúc lựa sầu riêngchị đang mải lựa sầu riêng
hắn đứng bên cạnh mắt liêng liếc nhìn
nói sao cô giống như in
vợ tôi vượt biển chết chìm biển sâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP